چرا بهتر است کودکان با لینوکس کار کنند؟

چرا بهتر است کودکان با لینوکس کار کنند؟

در یک سن خاص، این سوال به نظر مسخره است. مردم خیلی از کارها رو به راحتی با کامپیوتر انجام میدهند ولی تمام کامپیوتر ها و یا سیستم عامل ها یکسان نیستند. نرم افزاری که ما استفاده می کنیم ارزش‌ها، معلومات و مهارت های ما را تحت تاثیر قرار می دهند. شما چه عادت و اخلاقی را می خواهید به فرزندان خود منتقل کنید؟