بهترین توزیع لینوکس برای DevOps

بهترین توزیع لینوکس برای DevOps

وقتی صحبت از توزیع لینوکس می شود، مهندسان DevOps گزینه های زیادی دارند. از توزیع های تجاری لینوکس مانند Red Hat گرفته تا توزیع های مورد حمایت جامعه مانند دبیان یا حتی توزیع لینوکس رسمی کره شمالی ( Red Star OS)، اکوسیستم لینوکس بزرگ و متنوع است.