اجرای Jenkins با Docker و Systemd

اجرای Jenkins با Docker و Systemd

Jenkins یک سرور اتوماسیون Open Source است که برای کمک به توسعه دهندگان نرم افزار در ساخت ، آزمایش و deploy (استقرار) برنامه ها و در نتیجه ساده سازی روند ادغام و تحویل مداوم CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery) طراحی شده است.