چگونه بازی های ویندوزی را در گنو/لینوکس اجرا کنیم ؟

چگونه بازی های ویندوزی را در گنو/لینوکس اجرا کنیم ؟

اکثر علاقه مندان به بازی های کامپیوتری به علت این تصور اشتباه که گنو/لینوکس نمی‌تواند از بازی‌های ویندوز پشتیبانی کند، به ویندوز تمایل دارند.