چرا باید از سیستم کنترل نسخه (Version Control System) استفاده کنیم؟

چرا باید از سیستم کنترل نسخه (Version Control System) استفاده کنیم؟

کنترل نسخه (version control) که به عنوان کنترل تجدید نظر (revision control)، کنترل منبع (source control) یا سیستم های مدیریت کد منبع (source code management) نیز معرفی می‌گردند سیستم هایی هستند که وظیفه مدیریت تغییرات در اسناد، برنامه های رایانه ای وب سایت های بزرگ و سایر مجموعه اطلاعات را دارند.