تجربه کار با Galaxy S8

تجربه کار با Galaxy S8

اولین چیزی که نظر هر کسی را به خودش جلب میکنه زیبایی Galaxy S8 هست. سامسونگ ترکیب شیشه و فلز را در کنار خمیده کردن لبههای گوشی و کم کردن برآمدگی دوربین، باریکتر شدن حاشیهی بالا و پایین نمایشگر، حذف دکمهی فیزیکی Home ، اضافه شدن سنسور اثر انگشت به پشت دستگاه و شاید از همه تأثیرگذارتر، استفاده از نسبت تصویر جدید ۱۸.۵ به ۹ را در Galaxy S8 قرارداد.